Wanneer is execution only geschikt voor mij?

U hebt de wettelijke mogelijkheid om op basis van execution only uw hypotheek zelf te regelen. Met de onderstaande informatie willen wij u hierover meer inzicht geven.

Execution only is bedoeld voor mensen die volledig op de hoogte zijn m.b.t. hypotheken en die besloten hebben welke hypotheekvorm, rente vaste periode en geldverstrekker het beste bij hen past. U bent, nadat de keuze voor het afsluiten of oversluiten van de hypotheek door uzelf weloverwogen gemaakt is, zelf verantwoordelijk. Er is dan sprake van execution only (zonder voorafgaand advies).

Weet wat je weet voor je een financiële beslissing neemt. De financiële-kennistest helpt u antwoord te geven op deze vragen.

Test uw kennis van hypotheken met de financiële-kennistest opgesteld door de AFM

Start de kennistest
Meer informatie
Consumentfolder hypotheken

Bij het afsluiten van uw hypotheek of verzekering o.b.v. execution only, bieden wij u dus alleen het product van uw keuze aan, onder de voorwaarde dat de financiële dienstverlener van uw keuze één van onze businesspartners is. Wij kijken niet naar betere alternatieven, informeren u niet over de voor- en nadelen of over de fiscale gevolgen en voorwaarden. Wij bemiddelen alleen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of enige andere aanbieder van financiële producten. Uiteraard krijgt u van ons wel alle productinformatie die door de betreffende financiële dienstverlener wordt verstrekt en kunnen uw inhoudelijke vragen beantwoorden.

Aanvullende korte checklist 'is execution only afsluiten hypotheek iets voor mij?'

Als u onderstaande vragen allemaal met een ‘JA’ kunt beantwoorden, dan is het afsluiten van uw hypotheek o.b.v. execution only wellicht de juiste manier voor u. Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseren wij u uitdrukkelijk te kiezen voor hypotheekadvies. U moet dit zelf echter expliciet aan te geven. De kosten voor advies liggen gemiddeld € 1.000,- hoger dan hypotheekbemiddeling zonder advies.

(1) ik ben volledig op de hoogte van de diverse hypotheekvormen en hypotheekmogelijkheden.
(2) ik ben volledig op de hoogte van de diverse hypotheekrentes en rentevormen
(3) ik ben volledig op de hoogte van de fiscale wetgeving en regels omtrent hypotheken die van toepassing zijn
(4) ik ben volledig op de hoogte van de risico's verbonden aan hypotheken en verzekeringen
(5) ik ben er van overtuigd dat mijn hypotheeklast past binnen mijn budget
(6) ik loop geen onverantwoord risico als gevolg van de door mij gemaakte of te maken keuze(s)

Acceptatie van uw aanvraag vindt plaats door de desbetreffende bank of financiële instelling. Mocht de door u gemaakte keuze achteraf toch niet aan uw verwachtingen voldoen en/of u bent niet volledig en/of tijdig correct geweest met de aan te leveren documenten, dan kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij benadrukken uitdrukkelijk, dat wij in de situatie van execution only alleen de administratieve afhandeling en bemiddeling verzorgen van de door u gemaakte keuze betreffende uw hypotheek en/of aanvullende producten en u hierbij niet hebben voorzien van enig advies.